CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Per registrar-se a e-arome i accedir a les dades personals del client és necessària una contrasenya. El client podrà canviar les dades o donar-se de baixa en el moment que vulgui.

La informació rebuda al registre és completament confidencial i únicament SCENTED DELIVERIES, S.L. tindrà accés a aquestes dades.

El client no està obligat a enregistrar-se.

Registrar-se és totalment gratuït.

PORTS

Els ports es calcularan en el moment de finalitzar la comanda.

(*) Comandes superiors a 95 € enviament gratuït dins de la UE.

Si el client trobés en el moment del lliurament pel transportista algun defecte a la mercaderia ho ha d’indicar a l’albarà i posar-ho en coneixement de SCENTED DELIVERIES, S.L. com més aviat millor dins de les 24 hores següents al lliurament. Si no ho fa daquesta manera es dóna per conformi la recepció de producte.

TERMINIS DE LLIURAMENT

Lliurament estimat en 3-6 dies laborables. Tot i això, els recordem que aquest termini de lliurament és orientatiu, i no és en temps real.

Els terminis de lliurament aproximats són per a aquells articles EN STOCK.

Si necessiteu saber exactament la disponibilitat d’un producte, heu de consultar-ho a través del formulari de contacte i/o a través del nostre departament d’atenció al client.

La demora no implicarà l’anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

SCENTED DELIVERIES, S.L. pot realitzar múltiples lliuraments sense cap càrrec addicional, si bé aquest fet és potestat exclusiva de SCENTED DELIVERIES, S.L.

COM REALITZAR UNA COMANDA

Les comandes es poden realitzar pels mitjans següents:

– On-line a través de la nostra pàgina web, www.e-arome.com

– Per correu electrònic a l’adreça info@e-arome.com.

– Per telèfon +34 618 640 220 de dilluns a divendres de 10.00 a 18.00 hores.

FORMES DE PAGAMENT

Les formes de pagament acceptades seran les següents:

  • Targetes de crèdit o dèbit.
  • Transferència bancària.

PREUS

Els preus de compra vigents en el moment en què es realitza la comanda són els que apareixen a la pantalla, excepte error tipogràfic. SCENTED DELIVERIES, S.L. es reserva el dret de modificar els preus.

Tots els preus estan expressats a Euros i sense impostos.

A Espanya s’aplicarà l’impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent.

DEVOLUCIÓ DE LES COMANDES

El client disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable, notificant-ho a SCENTED DELIVERIES, S.L. L’empresa avaluarà la sol·licitud en un termini de 48 hores i es reserva el dret a acceptar aquesta devolució si no es torna en les condicions adequades per procedir o no al reemborsament. Un cop acceptada, el client té un termini de 7 dies per enviar el paquet a l’adreça:

Carrer Vilamarí 130, entresòl,2. 08015 Barcelona

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, SCENTED DELIVERIES, S.L. no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

SCENTED DELIVERIES, S.L. gestionarà la devolució de l’import de les mercaderies retornades mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel client per adquirir els productes. No es retornarà cap cost addicional de les despeses d’enviament, ni de contra reemborsament, ni d’instal·lació i posada en marxa si n’hi hagués. Els abonaments s’efectuaran a EUROS.

GARANTIA

La garantia dels productes venuts per SCENTED DELIVERIES, S.L. es presta i estableix en virtut de la normativa continguda a la legislació vigent, en particular, a l’esmentat R.D. 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l’opció d’exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que una d’aquestes resulti impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

En cas de manca de conformitat del producte, es reconeix un termini de dos anys per a consumidors i un termini dun any per a professionals i autònoms, a partir del moment del lliurament perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets. Ara bé, només en els 6 mesos següents al lliurament es presumirà que la manca de conformitat ja existia en el moment de la mateixa, corresponent al comprador provar, que el bé era no conforme, dacord amb larticle 114 i següents del R.D. 1/2007. El consumidor haurà d’informar SCENTED DELIVERIES, S.L. de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

La garantia perdrà el valor:

  • Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.
  • Si es manipula o repara el mateix aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.
  • Si no teniu factura.
  • En cas de pujades de tensió o connexió a un voltatge inadequat.

Per ampliació de garantia, consulteu amb SCENTED DELIVERIES, S.L.

CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

La cancel·lació d’una comanda tramitada per part del client, en procés de fabricació o importació comportarà cobrir totes les despeses com a transport, despeses de duanes, etc.

SCENTED DELIVERIES, S.L. es reserva el dret d’admissió i anul·lació de qualsevol comanda, podent tornar l’import satisfet pel client i quedant exempt de qualsevol altra obligació.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD) de 13 de desembre i amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que les vostres dades s’incorporaran a el nostre fitxer (Clients), que ha estat notificat al Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de permetre les gestions comercials existents i/o l’enviament de publicitat i ofertes dels nostres productes, sempre que no manifesti la seva oposició.

Us recordem que podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació al tractament de les vostres dades personals amb una comunicació per escrit aportant còpia del vostre document identificatiu i dirigint-vos a SCENTED DELIVERIES, S.L.

LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

Les compravendes realitzades se sotmeten a la legislació espanyola. En el supòsit de sorgir qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que coneixeran de lassumpte, seran els jutjats del partit judicial de Gipuzkoa.