Marketing olfactiu

Val la pena aromatitzar el nostre hotel?

L’aromatització d’un hotel, una casa rural, un hostal és cada cop més una de les principals eines del màrqueting que es fan servir per a millorar la percepció de l’establiment per part dels visitants. Actualment hi ha mitjans com el Scent Flow , per espais grans, o Scent Prisma, per espais més petits, que permeten una difusió de les fragàncies de manera adecuada i econòmica a l’abast de tots els negocis. A l’hora d’escollir una fragància per l’establiment hoteler, en primer terme hem de tenir en compte quin és el perfil del nostre client actual o potencial. Aromatització de l'hotel en funció del país d’origen dels nostres clients En funció del país d’origen dels nostres clients haurem de tenir en compte quines son les preferències olfactives en els seus països i el nivell d’intensitat d’aromatització més adequat per a...

Continue reading

Marketing olfactiu

Solucions per a aromatitzar espais grans

Sovint els establiments que tenen grans espais descarten l’aromatització dels seus espais davant el fet que pot suposar un alt cost. Des d’e-arome volen proposar-vos una sèrie de solucions per aconseguir l’aromatització del vostre espai a un cost ajustat utilitzant el nostre disfusor Scent Flow amb un resultat que satisfarà a tots els vostres clients i visitants: Programar la intensitat de l'aromatització El nostre difusor ens permet programar les hores en les que treballarà tenint en compte l’afluència de visitants. El moment d’encendre ( ON ) i el moment d’apagada ( OFF ). I el que es més important, podem crear franges horàries amb diferents intensitats. Com a exemple, un hotel, té hores de més tràfic al seu lobby, que coincideixen amb l’entrada i sortida dels clients, les hores d’esmorzar, dinar o sopar. En aquestes hores, programarem una intensitat...

Continue reading