Scent Delivery

CAIXA D’EMOCIONS

Fins als nostres dies, quan els equips de màrqueting de les empreses van treballar per desenvolupar la seva marca olfactiva, no van tenir en compte un tros important dels seus nous clients: els compradors digitals. Avui en dia, esdevé molt important pensar en el client digital a l’hora de crear la identitat olfactiva. Emocions que viatgen en un paquet, un regal i que suren quan obrim l'enviament. L'atribut perfumat actua com a transmissor del missatge de marca al seu client. Assumpte que genera una cadena de reaccions emocionals al receptor i que condiciona la percepció de la marca. D’aquesta manera, el venedor pretén valorar el producte, modelar com arriba al client. De la mateixa manera, l’experiència olfactiva evoca una situació que...

Continue reading