Marketing olfatiu

ORÍGENS DEL MÀRQUETING AROMÀTIC

History Fragances
Des dels primers moments de la civilització humana, fa mes de 8,000 anys, en llocs tant distants com l’India o Les Amèriques, les fragàncies han estat un element utilitzat per a cercar l’espiritualitat mes profunda per a poder cercar les respostes que les religions busquen respondre sobre l'existència humana. Arribar a aquell estat d'ànim que permet reduir l'estrès mundà , alliberar el nostre conscient per a ser capaços d’entendre millor tot allò que ens envolta. Certes essències eren/son sovint presents quant es llegeixen textos sagrats en moltes religions modernes com el Cristianisme, Islam, Judaisme, l’Hinduisme, servint com element conductor de la transcendentalitat dins l'experiència espiritual. Fins i tot, l’olor ha estat un element present en les nostres civilitzacions per ridiculitzar altres grups,...

Continue reading