Marketing olfactiu

Val la pena aromatitzar el nostre hotel?

L’aromatització d’un hotel, una casa rural, un hostal és cada cop més una de les principals eines del màrqueting que es fan servir per a millorar la percepció de l’establiment per part dels visitants. Actualment hi ha mitjans com el Scent Flow , per espais grans, o Scent Prisma, per espais més petits, que permeten una difusió de les fragàncies de manera adecuada i econòmica a l’abast de tots els negocis. A l’hora d’escollir una fragància per l’establiment hoteler, en primer terme hem de tenir en compte quin és el perfil del nostre client actual o potencial. Aromatització de l'hotel en funció del país d’origen dels nostres clients En funció del país d’origen dels nostres clients haurem de tenir en compte quines son les preferències olfactives en els seus països i el nivell d’intensitat d’aromatització més adequat per a...

Continue reading